कॅलरीज

Mar 1, 2022 | Uncategorized

उदेदश : आपल्या शरीराला लागणारी ऊर्जा मोजण्याचे एकक म्हणजे कॅलरीज होय.कॅलरीज कशी मोजतातकलारिज हे किलो आणि ग्रम मध्ये मोजतात.कॅलरीज कशातून मीळते .अनंपासून४) आनचे कार्यशरीरात ऊर्जा देणेशरीराची झीज भरून काढणे .शरीराची वाढ करणेशरीराचे संवर्शन करणेअन्नतून मिळणारे घटक१) कर्बोहायट्रेड (कर्बोदके)२) प्रोटीन (प्रथिते)३) विटामेन (जीवनसत्वे)४) फॅस्ट (स्निग्ध पदार्थ )५) मीनिरल ( पाणी किंवा लिकवीट)६) ऊर्जा शरीरात ओढवून ठेवतात येते का?शरीरात ऊर्जा आठवून ठेवता येते. वेगवेगळ्या पदार्थातून मिळणारी कॅलरीजफॅटस = स्निग्ध पदार्थ१ ग्रम व ९ ग्रॅमप्रोटीन जिवनस्त्व१ ग्रॅम ४ ग्रॅमकर्बोहाट्रेड कर्बोदके१ ग्रॅम ४ ग्रॅमशरीराला उर्जा देणारे पदार्थ१) कर्बोहद्रेड व स्निग्ध पदार्थांत बरोबर प्रोटी काही जीवनसतत्व शार आणि फॅटस्ट आसीट आवश्यक शरीराला लागणारे घटक.कर्बोहायड्रेट उर्जा देणारे घटक१) धान्य कंदमुळे जास्त प्रमाणात कर्बोहायड्रेट२) साखर गुळ जास्त प्रमाणात कार्बोहायद्रेट३) तूप व तेल स्निग्ध पदार्थ जास्त.शरीराच्या वाठीसाठीला पोष्टिक घटकधान्य जेल्युकत बियानांव्हेज मटण मासे अंडीशरीरात संरशनासाठी व शरीरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागणारे पैष्टिक घटकसर्व प्रकारचा पालेभाज्या व फळे जिनवंस्त्व a, b ,c ,d, e

कॅलरीज बघा, मगच खा - see calories, only eat it | Maharashtra Times