उद्देश -वेस्ट किंवा वाया गेले उष्टा चण्यापासून कंपोस्टिंग खत तयार करणे

सहित -युरिया गोट्यातील उरलेल्या उष्टा चार गूळ पाणी शेण कंपो स्टींग कल्चर ३ ८चा बेड कुती – ३ ८ चा बेड घेतला व त्यामद्ये उष्टा चार टाकला तसेच पसरवला किंवा लेवल केलं पसरून झाल्यावर त्यावर युरिया टाकले .गूळ वय -कल्चर तयार करणे ३० लिटर पाण घेतलं १ गूळ घेतला व पाणयामद्ये मिस्क कला किंवा गूळ पाणी केले कंपोस्टिंग क्लच टाकले १लिटर टाकले आणि एका डॅम मद्ये कुती -डम घेतला त्यामदेय ३० लिटर आणि टाकले १ किलो गूळ टाकला व कंपोस्टिंग क्लच १ लिटर टाकले व मिक्स करून घेतले जास्त त्या कंपोस्टिंग केले बेड भरणे १) उष्टा चारा बेड मद्ये टाकणे पसरून घेणं २) त्यावर युरिया टाकून झाल्यावर शेण पाणी टाकणे नंतर कल्चर टाकणे १) थर झाल्यावर दुसरा पण थर २) दुरापण थर त्याच प्रकारचा करणे दुसया थर झाल्यावर त्यावर पाणी शिंपडणे वक्चर थोडा शिंपडणे