गाय दूध काढणे
उद्देश :-दूध काढणे साहित्य

साहित्य :-दूध काढणी यंत्र ,बकेट पाणी इत्यादी

कुती :-१] गरम पाण्याने सड धुवून घ्या
२] नंतर मशीन त्या सांडाना लावा
३] नंतर मशीन चालू करा

निरीक्षण :-
१] गाईची सड स्वच्छ धुवून घेणे
२] मशीनने दूध कंठतांनी त्याकडे चांगल लक्ष ठेवा
३] मशीनने दूध हे सात मिनिटात निघाले पाहिजे

दूध काढण्याच्या दोन पद्धती
मशीन दवाटे दूध काढून शकतो
हाताने दूध काढून शकतो
मशीन चे प्रेशर ३००असते