जनावरांचे व विकासावरून वय ओळखणे.

उदेश: जनावबांचे दंन विकासावरून वय ओळखणे…

साहित्य : हॅन्डक्लोज, गाई, शेळी, इत्यादी..

निरीक्षण:

1)शेळीच्या दाताचे निरीक्षण केले.

2)त्यावरून त्याचे दुधाचे दात व कायमचे दात किती आहेत हे पाहिलं.

3)त्यांच्या दाताच्या अंदाजे वरून त्याचे वय किती आहे हे काढले.

4)उदा…एका शेळीचे 6 दात कायमचे व 2 दात दुधाचे असेल तर तिचे वय 2 ते 2.5 वर्ष इतके असेल.

5) जसे आपण शेळी चे काढले त्याच प्रमाणे आपण गाई चे कडले.

गाईच्या दातांची वाढ…. अशी होते…