व्हर्नियर कॅलीपर.

10 मो.मी -1 सेमी10 डेसी.मी- 1 मीटर10 डे को.मी -1 टेक्टी मीटर10 से.मी-1 डेसी मीटर10 मीटर -1 ठेका मीटर10 टक्टो मीटर -1 कि – मी.आंतर राष्ट्रीय पद्रधती:-ST.हि पद्रधत जंग भारतीय मापण पद्रधती समानता आणण्यासाठी आणि मुहसत्त्वे संशोधन वापरण्यासा तयार केली गेली आहे10cm=10mm100cm=1mm1m=100cm/3.28ft1ft=30.48cm1 inch=2.54cm1itr=1000 ml1ng=1000gm1.liter=g 50 gm10 मो.मी -1 सेमी

10 डेसी.मी- 1 मीटर

10 डे को.मी -1 टेक्टी मीटर

10 से.मी-1 डेसी मीटर

10 मीटर -1 ठेका मीटर

10 टक्टो मीटर -1 कि – मी.

आंतर राष्ट्रीय पद्रधती:-ST.

हि पद्रधत जंग भारतीय मापण पद्रधती समानता आणण्यासाठी आणि मुहसत्त्वे संशोधन वापरण्यासा तयार केली गेली आहे

10cm=10mm

100cm=1mm

1m=100cm/3.28ft

1ft=30.48cm

1 inch=2.54cm

1itr=1000 ml

1ng=1000gm

1.liter=g 50 gm