Author: Siddheshwar Misal

food lab

1) गृह अणि आरोग्य   मशिनची माहिती   1). फुड पल्पर  =फळांचा रस काढणासाठी. 2). हाय  फुड मिक्सर = मोठा प्रमाणात फुड कट करण्यासाठी 3). kettle =एखादा पदार्थ गरम करण्यासाठी 4). आवळा कशिन=बाॅटल मध्य रस भरण्यासाठी 5). वेट=वजन करण्यासाठी...

Read More

agriculture

1जमीन तयार करणे उद्देश्य :- जमीन  तयार  करणे जमीन तयार  करणे म्हणजे जमीन पिकाच्या लागवडी योग्य करने किंवा जमीन भुसभुशीत करने होय. साहित्य व् साधने :- टिकाव , फावड़े ,घमेले , दाताळे इत्यादि साधनांच वापर केला . कृति :- दगड , गोटे...

Read More

workshop

WORKSHOP SAFETY १]वोर्कशॉप नेहमी स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवावे २]वोर्कशॉप मध्ये प्रवेश करताना सेफ्टी बद्दल सांगितलेली निमावलीचा अवलंब करा ३] वोर्कशॉप मध्ये करताना सुरक्षा साधनांचा वापर करावा ४] सर्वानी सेफ्टी शूज घालावे ऍप्रॉन...

Read More

Electrical Section

१)ईलेक्ट्रीकल्चे काम करताना घ्यावी जाणारी सेफ्टी .    1)हातात रबरी हंड्ग्लोज असावेत  .  2)पाया...

Read More