Category: Batches

Food Lab

चिक्की तयार करने उद्देश :-चव चांगली येते . तसेच साखर चे प्रीझव्हेक्षण हे अन्न पदार्थ टिकवण्यात मदत करते .त्यामुळे पदार्थ जास्त काळ टिकतो . साहित्य:-शेंगदाणा ,गूळ ,किंवा साखर ,तेल इ . साधने :-कढई ,वजनकाटा ,प्याकिंग बॅग, गॅस ,ताट...

Read More

Voltage Regulator

Voltage Regulator Material : Resistance ( 4.7k Ohm ) Resistance is the opposition that a substance offers to the flow of electric Current.The standard unit of resistance is the Ohm.विद्युत मंडळात विद्युत प्रवाह म्हणजेच ...

Read More

शेती पशूपालन

परिमापकांचा अभ्यास ऊती संवर्धन उद्देश :- वनस्पतीच्या अवयवांच्या वापर करून वनस्पतीच्या ऊती वाढ करणे . साहित्य :- काचेची बाटली ,पेशी ,ऊती ,ब्लेड , संदश ,लोब्लेड . साधने :- ल्यमिनार . पोषकत्व :- आगर वनस्पती संप्रेरके ( ऑक्सिन आणि...

Read More

फुड लॅब प्रॅक्टिकल

शेंगदाणा चिक्की तयार करणे उद्देश :-चव चांगली येते .तसेच साखर चे प्रिझव्हेशन हे| अन्न पदार्थ टिकण्यास मदत करते . त्यामुळे पदार्थ जास्त काळ टिकतो . साहित्य :-शेंगदाणा ,किंवासाखर, तेल इत्यादी . साधने :-कढई ,वजन काटा...

Read More