Category: Student

wORKSHOP

बिजागरी व स्क्रूचा उपयोग करून लाकडी पेटी तयार करणे उद्देश पेटी तयार करणेसाहित्य सागवाणी पट्या . फॅब्युक्यूक स्क्रूड्रॉयवर खिळा चुका बिजागरी स्क्रू मोजटेप कट्टर मशीन ड्रील मशीन कृती पहिल प्रथम मोजमाप करून खालची फळी कापून त्यावर...

Read More

workshop praticals

मातीची व सिमेंटची वीट बनवणे उद्देश:- मातीची व सिमेंटची वीट तयार करणेसाहित्य :-कच ,सिमेंट ,पाटी ,थापी ,पाणी ,मशीन ,साचीटीप :- सिमेंटची वीट बनवण्यासाठी १:६ असे प्रमाणमातीची वीट :-भेंडाभाजलेली वीट :-भाजावी वीटसिमेंटची वीट:-फ्लाय...

Read More

Workshop

मातीची व सिमेंटची वीट बनवणे उद्देश :मातीची व सिमेंटची वीट तयार करणेसाहित्य ;कच पाणी सिमेंट थापी पाटी मशीन साचाटीप :सिमेंटची वीट तयार करण्यासाठी १\६ प्रमाण मातीची वीट :भेंडाभाजलेली वीट :भाजीव वीटसिमेंट ची वीट :फ़्लोअश वीट :वीटc4x...

Read More

Workshop

बांधकामासाठी मातीच्या व सिमेंट च्या विटा तयार करने उद्देश :- मातीच्या व सिमेंटची वीट तयार करणे . साहित्य :- कच ,सिमेंट ,पाटी ,थापी ,पाणी ,मशीन ,साचा .टीप :- सिमेंटची वीट बनवण्यास १:६असे प्रमाण .मातिची विट :- भेंडाभाजलेली वीट :-...

Read More

Workshop

बिजागरी व स्क्रू चे उपयोग करून लाकडी पेटी तयार करणे दरवाजे व खिडक्यांना बसवण्यासाठी वेगवेळ्या बिजागरी चा उपयोग केला जातो. १) पार्लमेंट बिजागरी :- हि बिजागरी मोठे हॉस्पिटल , मोठे सिनेमा हॉल , मोठे दरवाजेयांसाठी वापरतात . २) T...

Read More