Category: 2018-19

शोष खड्डा

शोषखड्डा हा सांडपाण्याची विल्हेवाट करण्यासाठी केलेला खड्डा होय. राहते. परसबाग व शोषखड्डा हे प्रत्येक कुटुंबात करता येते.घराभोवती, रस्त्यात आणि गटारीत तुंबलेले सांडपाणी आरोग्यास घातक असते. तसेच त्याचा घाण वास येतो, रस्त्यावर त्या...

Read More

Level tube

उद्देश्य : लेवल ट्यूब वापर करणे .  आवश्यक साहित्य : लेवल ट्यूब , पाणी , चॉक / चुना इ.  प्रक्रिया :  १) लक्षपूर्वक लेवल ट्यूब मध्ये पाणी भरणे . लेवल ट्यूब मध्ये हवेचा फुगे नसावे . ट्यूब भरण्याची सोपी पद्धत...

Read More

दातावरून वयचे अंदाज लावणे.

उद्देश: दातावरून वयचे अंदाज लावणे. आवश्यक सम्रगी : माऊथ गेग , पशू प्रक्रिया : १) हुळूवर पणे पशूच्या जवळ जावे . २) पशू चांगल्या पद्धतीने पकडणे . ३) पशूच्या नाकात बोट घालून हळुवार पणे माऊथ गेग पशूच्या जबड्यात लावणे . ४) पशुचे...

Read More

पाव बनवणे

पाव बनवणे साहित्य – मैदा, मीठ , इस्ट ,ब्रेड एइम्प्रूवर ,तेल , पाणीकृती – इस्ट व पाणी एकत्र करावे मग मैदा व मिक्स केलेले इस्ट आटा मेकरमध्ये पीठ मळून घ्यायचे मग १ ते १.५ फारएंटेशन साठी ते पीठ तसेस झाकूनठेवावे मग त्याचे छोटे -छोटे...

Read More

पॉलीहाऊस शेती म्हणजे काय?

पॉलीहाऊस शेती म्हणजे काय? पॉलीहाऊस हे घर किंवा संरचना आहे जी काचेच्या किंवा पॉलिथिलीन सारख्या अर्धपारदर्शक साहित्याने बनलेली आहे जिथे झाडे नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितीत उगवली जातात.पॉलीहाऊसची लागवडरोपवाटिकेत रोपे वाढवणे...

Read More