शेंगदानेची चिकी

उद्देश -वेगवेगळ्या पदातेंची वापर करून चिकी तयार कारने 

सहित -शेंगदान,गूळ ,तेल 

साधन -कढई ,उलटन ,वजन ,काटा ,पकिन बाक्स  पक्कड चिकी टे ,गेस ,लायटर ,प्लेट ,लटन कटर रोलर . 

कुती -१] प्रथम शेंगदाणे गूळ वजन करून घेणं

 २] शेंगदाणे साफ करून मिडिअम फ्लेम वर बाजून घेणं 

३] भाजलेले शेंगदागे थंड झाल्यावर साल कुटून मिक्शर ला जसला सर बारीक करून घेणं 

४] मिडीयम फ्लेमवर गेस  वर कडेन गूळ टाकून पाक तयार कारण

५] पाक होई पयत चिकी टेला तेला लाडुन घेणं 

६] तसेच कटर ,रोलरला तेल लाडून घेणं  तेल लावल्यास चिकीच मिशन टेल चिकटत नाही 

७] पाक तयार करताना हे लक्षात ठेवावा कि पाक हा गोड बंद झाला पाहिजे . 

८] पाक तयार जालावर त्यात शेगदाण्याचा कश टाकावा मिशन व्यवस्तीत मिक्स करावे 

९]  मिशन टे मदीय टाकून व्यवस्ती लाटून घेणं  व कटरमे करणे 

१०] मिसर  कट मध्ये थंड जालावर पॅकिंग डबयात  पॅक करणे सीटकर लावणे

निरीक्षण -चिकीचा पाक करताना व्यवस्तिन पाक करावा पाक 

करावा पाक हा गालों  बंद झाला  कि नाही हे पाण्यात पाकचा एक थेब हलून चेक 

करावा पाण्यात पाक टाकले असता गुळाच्या पाकाची  गुळी तयार झाली पाहिजे पाक हा नेहमी 

मिडिअम फ्लेवर करावा मिश्रण टे मधये टाकल्यावर लगेचच लाटुन कटरने कापावे 

मिश्रण थड झाल्यावर लटतायेन नाही व कटरने नाही हे लक्षात टाव्वावे 

नानकटाई

पॅटिकलेची नावं नानकटाई तयार करणे 

साहित -मैदा ,डालडा ,पिठीसाखर ,प्लेवर व कलर ,

साधणे -प्लेट ,चालणं ,चमचा टे ,कडॆय ,गॅस ,लाटर ,उलथनं ,

पक्क्ड ,वजन काटा ई  

 कुर्ती पथम १ ] एप्लेट हेऊन त्यामधये मैदा चाकून हेन 

२] तर डालडा कढई मद्ये फेडून व पिठीसाखर टाकून 

मिश्रण करणे तसचे मैदा टाकून हेन ३] व हाताने मिश्रण करून हें   

४]तसचे हाताने लहान,लहान तयार करणे [नानकटाई बनवणे व टेल 

तेल लाडून त्यामद्ये नानकटाई टवणे ५]व ते ऑव्हन मद्ये बेक करण्यासाठी 

ठेवणे ६]तसेच १५ ते २० मिनिट मद्ये भाजून ह्याचे तापमान २२ ने १२५ अशा सॅलिसिअवर 

 ठेवणे ७]व १५ ते २० मिनिट झाल्यावर आव्हान मधून काटून एक ताटात ठेवणे आणि खुशखुशीत 

नानकटाई तयार हेन . निरीक्षण -नानकटाई खुशखुशीत बनवण्यासाठी लाजपुरव करणे पथम डालडा चागला वितळणे 

तसेच पीटीखार टाकून घेणं मिशन करून घ्यावं नंतर मैदा टाकणे आपल्या हाताने मळून घ्याचा आणि जर हे सगळं 

लपूर्वक केलं नाही तर आप नानकटाई चांगले होणार नाही म्हणून  लक्षात ठेवणे 

चॉकोलेट केक

साहित्य -मेद ,कोको ,पावडर ,पिठीसाखर ,बेकिंग ,सोडा

बेकिंग पावडर मिल्क ,बट्ट ,तूप

साधने -केक बनवण्याचे भाडे पँचुला ,नजक पॅपिग पँग केक
ठेवण्यासाठी स्टँड

कृती मैदा चाळून ह्या २]मैदा व कोकोनटपावडर एका मिशन केले

३]फेटलेल्या तुपाला चकाकी आली पाहिजे तयात पिठीसाखर मिसळून मिशन
एकजीव करावे ४]नंतर केक च्या भाड्यात ठेवावे ते केलेले स्वर मिशन त्या भाड्यात ठेवा ते केलेले

५]व्हा ओव्हनक टाइम सेट करून ह्यवा आणि मग ते ठेवून हायवे

६]मग केककची मलाई बनवून ह्यावी
७] ओव्हन मद्ये ठेवलेला केक कडवा .
८]मऊ चमचमीत लुशी लुशी केक आपला तयार झालेला मिळेल