थ्रीडीग

Feb 13, 2022 | Uncategorized

साहित्य:- १००mm चा बार पाईप व्हॉईस ऑईल

कृती प्रथम थ्रीडीग करत असताना १००mm छा बार घेणे तो बार पाईटेपिंगFeb 13, 2022 | Uncategorizedसाहित्य – २५. ३ ची फ्लॅट पट्टी, डील , मशीन , कुलट, वॉटर , बेंच व्हाईस , टॅप , कटर , लुब्रिकेंट ऑइलकृती –१. २५.५ ची फ्लॅट पट्टी घेऊन२. नंतर ८. ५ ची ड्रिल करणे३. त्याच्या दोनी बाजूस कानशिनी घासणे४. फ्लॅट पट्टी बेंच व्हाईस मध्ये पकडून ठ्याप ने ड्रिल केलेल्या जागी दाबून फिरवणे५. आणि फिरवत असताना पुन्ना थोडास मग पण फिरवणे कारण त्यातील बर पडून फिरवताने सोपे जाते६. ट्यापिंग करत आस्ताने तीन प्रकारचे ठ्याप वापरले जातंय७. आशय प्रकारे ट्यापिंग केले जाते ……..

प व्हॉईस मध्ये पकडणे नंतर त्या रॉड मध्ये डायगेच घालावे व ते हळुवार पणे फिरवणे असे अवळत अवलात ४ते ५ राऊंड फिरवणे डायागेच्य घातल्यानंतर त्यामध्ये oial सोडावे जेणेकरून फिरवणे सोपे जाते.