पिरंगुट

उद्दिष्टे : – वायरिंग करण्यास शिकणे

पिरंगुटच्या शाळेत आयबीटीच्या नवीन अभ्यासक्रमास अभियांत्रिकी व आरोग्य खाद्य इलेक्ट्रिक व शेती या शिक्षण साठी इलेक्ट्रिक वायरिंग करायची आहे

साहित्य = ड्रिल मशीन , स्क्रू ड्रायव्हर, पकड, बोल पेन, हॅमर ,मीटर टेप, लाईन दोरी, इंजेक्शन टेप,

कृती = 1 ) सर्वप्रथम त्या रूमचे अंतर मोजून घेतले

२) लाईन दोरीने मार्किंग करून घेतली

3 ) व पट्टी ठोकून घेतली

4) बोर्ड लावले

5) वायरिंग ओढून घेतली

6) बोर्ड वायरिंग जोडून घेतले

7) मेन सप्लाय कनेक्ट करणे डीपी

8) फिटिंग झाल्यानंतर सर्व कनेक्शन चेक करून घेणे

अनुभव = इलेक्ट्रिक वायरिंग समजून घेतली व वायरचे पोट समजून कोड नुसार वायरिंग केल्याने पुढे येणारे इलेक्ट्रिशनला वायरिंग समजले

10 ) फिटिंग झाल्यानंतर सर्व कनेक्शन चेक करून घेणे