विद्यार्थ्याचे नाव:- सारिका गोविंद

विभाग प्रमुखाचे नाव:- कैलास जाधव सर

विभागाचे नाव:- इलेक्ट्रिक

दिनांक:-१२/२/२३

उद्देश :- बायोगॅस कसा तयार केला जातो हे शिकणे

साहित्य:- फावडा, घमेला, बादली

कृती:-१) सर्वप्रथम आम्ही सर्व साहित्य गोला केले

२) गोठ्यात जाऊन सेन घमेल्यात व नंतर ते सेन वजन केल्यावर जाऊन मोजल.

३) तर ते सेन 27kg एवढं आलं आल

४) ते सेन आम्ही घेऊन बायोगॅस जवळ गेलो

५)तसेच पानी 27kg एवढं मोजून त्या सेनेमध्ये टाकले

६) नंतर ते मी सेना चे मिश्रण करून घेतले

७) व लहान भावड्या नेते सेन बायोगॅस मध्ये पाण्याने टाकले

निरीक्षण:-1)सेन व पाण्याचे प्रमाण1:1असते

2) व मिश्रण व co2 चे प्रमाण45:35 असते

अनुमान:-1) बायोगॅस बनवण्यासाठी सेन सेनव पाण्याचा वापर केला जातो

तसेच ते कसे करायचे समजून घेतले

capacity of biogasrcauira dunyWatcr cltr
1m25kg25
2m50kg50
3m75kg75
4m100kg100
6m150kg150
दिनांक सेनटाकि लेवल गॅस चालूगॅस बंदफरकगॅस चालूगॅस बंद फरक
1/2/2324kg68000000
2/2/2330kg66
3/2/2322kg7365452020020
4/2/2325kg79504010403010
5/2/2327kg65000000
6/2/2327kg84604020501535
7/2/2323kg62703545402020
8/2/2330kg87754035503020
9/2/2328kg81000752550
10/2/2324kg69704030604020
11/2/2326kg7060555553520
12/2/2328kg81603030502525
13/2/2330kg61614031401525
14/2/2322kg7365501555055
15/2/2328kg81653062653035
16/2/2328kg7875403535035
17/2/2325kg8170452530030
18/2/2326kg6545601525025
19/2/2325kg7970403030030
20/2/2327kg8075354035035
21/2/2322kg70854045402515
22/2/2330kg65753540352015
23/2/2325kg65603030301020
24/2/2327kg82806020502525
25/2/2323kg62000000
26/2/2328kg6950455453015
27/2/2330kg64554010401030
28/2/23