गुलाब लखमा लाखात

प्रकल्प :शेळीपालन लहान करडाचे संगोपण

शेळी :संगमनेरी

:पाठ

वजन = 3 kg

दिनाक सकाळी दूध संध्याकाळी दूध वजन
22/9/2022 सडाला सडाला 3 kg
23/10/2022 सडाला सडाला
24/10/2022 सडाला सडाला 3.400 kg
25/10/2022 250 ml 250 ml
26/10/2022 250 ml 250 ml
27/10/2022 250 ml 250 ml
28/10/2022 250 ml 250 ml
29/10/2022 250 ml 250 ml
30/10/2022 500 ml 500 ml
1/11/2022 500 ml 500 mml
2/11/2022 500 ml 500 ml
3/11/2022 500 ml 500 ml
4/11/2022 500 ml 500 ml
5/11/2022 500 ml 500 ml
6/11/2022 500 ml 500 ml
7/11/2022 500 ml 500 ml
8/11/2022 500 ml 500 ml
9/11/2022 500 ml 500 ml
10/11/2022 500 ml 500 ml
11/11/2022 500 ml 500 ml
12/11/2022 500 ml 500 ml
13/11/2022 500 ml 500 ml
14/11/2022 500 ml 500 ml
15/11/2022 500 ml 500 ml
16/11/2022 500 ml 500 ml
17/11/2022 500 ml 500 ml
18/11/2022 500 ml 500 ml
19/11/2022 500 ml 500 ml
20/11/2022 500 ml 500 ml
21/11/2022 500 ml 500 ml
22/11/2022 500 ml 500 mml9 kg

करडाचे वय :30 दिवस

वजन वाढ : 9 जन्म दीनाक :22/9/2022

F. C. R = एकून दिलेले खाद्य ÷ वाढलेले वजन = 6,750=9÷ 750

निरीक्षण :30 दिवसाची वजन वाढ =9