प्रकल्प : शेळीपाळण लहान करडाचे संगोपन

शेळी : सांगमनेरी

: पाठ

वजन : 3 kg

दिनांकसकाळी दुधसंध्याकाळी दुधवजन
22/09/2022सडालासडाला3kg
23/09/2022सडालासडाला
24/09/2022सडालासडाला3.400 kg
25/09/2022250 ml250 ml
26/09/2022250 ml250 ml
27/09/2022250 ml250 ml
28/09/2022250 ml250 ml
29/09/2022250 ml250 ml
30/09/2022500 ml500 ml
1/10/2022500 ml500 ml
2/10/2022500 ml500 ml
3/10/2022500 ml500 ml
4/102/022500 ml500 ml
5/10/2022500 ml500 ml
6/10/2022500 ml250 ml
7/10/2022500 ml500 ml
8/10/2022500 ml500 ml
9/10/2022500 ml500 ml
10/10/2022500 ml500 ml
11/10/2022500 ml500 ml
12/10/2022500 ml500 ml
13/10/2022500 ml500 ml
14/10/2022500 ml500 ml
15/10/2022500 ml500 ml
16/10/2022500 ml500 ml
17/10/2022500 ml500 ml
18/10/2022500 ml250 ml
19/10/2022500 ml500 ml
20/10/2022500 ml500 ml
21/10/2022500 ml500 ml9 kg

करडाचे वय : 30 दिवस

वजन वाढ : 9 kg। जन्म दिनांक : 22/09/2022

F.C.R एकून दिलेले खाद्य ÷ वाढलेले वजन= 6,750 ÷ 9= 750

निरिक्षण : 30 दिवसाची वजन वाढ चांगली झालेली आहे.