बिजागरी व त्यांचा उपयोग 
 • दरवाजे व खिडक्यांना बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या बिजागरीच्या उपयोग केला जातो
  १)पार्लमेंट बिजागरी :- ही बिजागरी हॉस्पिटल मोठे दरवाजे सिनेमागृह याच्या साठी वापरले जाते
  २) T बिजागरी :- लांब आणि जड दरवाज्यासाठी वापरली जाते
  ३) पट्टी बिजागरी :- फोल्डिंग दरवाज्यासाठी वापरतात
  ४)पियानो बिजागरी ;- मोठ मोठ्या वाड्याच्या दरवाज्यांना वापरली जाते
 • बिजागरी ही भिंतींना समांतर करण्यासाठी वापरतात
 • स्क्रू चे प्रकार :- १)उंच माथा
  २)फ्लिप माथा
  ३)चौरस माथा
  ४) सपाट माथा
 • हे वेगवेगळे साईज मध्ये वापरले जातात