साहित्य: रक्तगट तपासणी करण्यास शिकणे आणि विविध रक्तगटाची माहिती समजाऊन घेने.

साहित्य व रसायने :. लशेत ,कापूस,२-३ काचपट्या ( स्लाइडस ) परीक्षा नळी