वायरचा वपर

१) घरागुती वायरिंगासाठी मल्टी स्ट्रेटेट वायर्स वपराला जातत.

२) घरगुती आणि लागू वायायरिंग साथी गुंडलेल्या तरंचा वापर केला जातों

३) घरगूति वायरिंगसाठी घन सॉलिंड वायर तारांचा वापार सामान्यत केला जातो.

मापक तार गेज : — मापक वायर आनी केवलच्या कंडक्टर आकाराचा व्यास निधिरित करन्यसाठी वापराले जानते एक साधन आहे ही स्तिलाची पटल गोलाकार प्लॉट आसून तिच्या परिघामद्य अनेक स्पॉस्ट बानवलेले असतता प्रत्येक स्पेच्य टोकला छिदे असतात जेने करून वायर साज कड़तता येतात.