उद्देश प्राण्यांचे तापमान काढणे

साहित्य शेळीचे तापमान मोजणे

कृती प्राण्याचे तापमान मोजणी इत्यादी जातीच्या शेळ्या प्रकाश हा

उस्मानाबाद, आफ्रिका बॉस संगमनेरी इत्यादी

साहित्य = गायचे वजन पटीने मोजणी काढणे

. कृती गाईचे शेंगा पासून माकड हांड का पर्यंत मोजले माप 215 cm आहे त्याचे माप 200 cm मोजणी

सूत्र =अ +बं +बं = 1044

उद्देश मिरचीचे रोपांची संख्या काढणे

साहित्य कोकणात पावडर मिरच्या बिया सीडी थ्री ज्वाला जाती

गाईचे वजन च्या खड्ड्यानुसार नोंदणीतून ठेवणे

बाजरी मुरघास गाईचे वजन वाढण्यासाठी दुधाची वाढ होते

पॉलिहाऊस मध्ये काकड्याचे रोप लावले त्यामध्ये चेंडू रोपे लावली होती

पॉली हाऊस मध्ये वातावरण गरम असते

हायड्रोपोनिक्स पालकाच्या शेती

रासायनिक रासायनिक औषधे तयार करण्यासाठी औषधांचा कमी वापर करण्यासाठी त्यामुळे जमिनी नाशक फोटो

साहित्य कडुलिंबाचा पाला निरगुड चा पाला सिताफळाचे पान लाजाळू पाच किलो पान तीन किलो पान दोन किलो शेणखत आणि पाणी प्रकारात रासायनिक खतांचा वापर होतो

शेती बिना करू शकतो जमिनीची या प्रकारे आपल्याला कोणती शेती पॉलिहाऊस ओल्या होत्या ड्रीम हाऊस बादल्यामध्ये वांग्याचे रोप लावलेला आहे आम्ही निरीक्षण केले त्याच्यामध्ये कोळसा वांग्याचे रोप आले

साहित्य वांग्याची बिया कोळसा प्लॅस्टिक वाढ असे साहित्य होते

विटा माती दगडी गांडूळ खत शेणखत हे किती प्रकारचा पाईप

ड्रीम हाऊस मध्ये भोपळा मिरज वांगे इत्यादी प्रकाश रोप लावू शकते

उद्देश तर नाशकांचे नमुना गोळा करणे

साहित्य पिंपळाच्या आंब्याचे पान सीता फळ पाणी पपई पान इत्यादी

आंब्याचे पान पान पिवळे पडल्यानंतर शेळी झाला निरीक्षणा केली

सीताफळ पान सीताबाच्या खड्ड्यात साहेब लागले निरीक्षण केलं

पपईचे पान पपईच्या पानांमध्ये पांढरे भूषण खंड पिवळे साहेब आले होते

उद्देश हाताचा साइन दूध काढणे मशीन

साहित्य मशीनच्या साह्याने कमी दाबाने दूध काढले

मशीनचे नाव मिल्किंग मशीन

हाताच्या साह्याने दूध काढण्यासाठी

उद्देश गवतापासून खत तयार करणे

साहित्य मुरघास बाजरी आणि आठवण

कृती मुरघास बाजरी हत्ती गवत

फायटर मशीन चा वापर अमित लवकर

उद्देश शेळ्यांच्या जातीचे पद्धती

उद्देश गवार भेंडीचा गवार पिंडीचा प्रयोग

साहित्य हातात साह्याने गावात काढणे कृपा कृपेनेकांद्याचे रोप खूप
उद्देश गवार भेंडीचे बिया वावडला

साहित्य = बीयांचे गवार भेंडीच्या बिया लावणे

कृती = जमिनीचे मोजमापन काढून त्याच्या अंदाजाने बिया मोजणी काढणे

त्यानंतर गवळ्याच्या नवसाचा भेंडीचे प्लॉट मध्ये फ्लोट तयार केले त्यामध्ये

झेंडूची झाडे रोपे लावले त्यानंतर चालू केले पाणी दोन महिन्यांनी गवार भेंडी

रोप तयार झाली गवार खुरपले भेंडीचे गवार खुरपले त्यानंतर झाले त्यानंतर आमचे प्रकार

उद्देश = प्राण्याचे ओळख पद्धती

निरीक्षणे = गांडूळ घोंगाट येणे साह्याने आणि पेन किंवा गाई यांनी काळजी

घ्यावी जावी वरील

ट्रॅक मारणे = टेक यांनी दुखदार होणार्‍या नाही

मारताना गाई भारतातील पण सन काळजी घ्यावी मारताना जर टॅग भारतातील आपण जर चूक केली तर आपल्याला शेळीला हो गाईला

दुखापत होते

टॅग मारणे = टेक भारताच्या आपल्याला प्राण्यांचे दुःखा पद हो नाही स्वच्छ काळजी घ्यावी होण हाय

कलमाचे प्रकार

दाब कलम