सुतार कामातील हत्यारांचे धार लावणे आणि दिवड करणे1)निस्सना ( WILD STONE ) : हे सुतार कामातील हत्यारांलाना धार लावणेयासाठी आहे HENNA सर्व हत्यारांनाला धार लावता येता2) करवत /दिवड पकड : सुतार कामात करवत या हत्यारांला दिवड पकडने दिवड केली जेता कारण दिवड केली कि करवतने लाकूड पटकन कापलेलेसुतार कामातील हत्यारांचे धार लावणे आणि दिवड करणे
1)निस्सना ( WILD STONE ) : हे सुतार कामातील हत्यारांलाना धार लावणेयासाठी आहे HENNA सर्व हत्यारांनाला धार लावता येता
2) करवत /दिवड पकड : सुतार कामात करवत या हत्यारांला दिवड पकडने दिवड केली जेता कारण दिवड केली कि करवतने लाकूड पटकन कापलेले जाते