उद्देश : RCC column तयार करने

मटेरियल :

वाळू , सीमेंट , खडी  , पानी , तार  , ऑइल ई. 

साहित्य :

coloum चा ढाचा , पाटी इ.

उपक्रमाची निवड : पार्किंग खांबाला आरसीसी कॉलम केले . 

कृती :

  1. प्रथम कॉलमचा धाच्याच माप घेऊन त्याचे घणफल काढून आदज खर्च काढावा. 
  2. concernt  मजबूत बसण्यासाठी खांबाला तर बांधून घेणे. 
  3. कॉलमच्या धाच्या ला तेल लावून घेणे . 
  4. नंतरून त्या धाच्याला लावांव यला तारेने बांधून घेतले 
  5. 1:2:4 प्रमाणात सीमेंट , वाळू व खडी घ्यावी 
  6. ते खोऱ्याने चांगले मिक्स करून concernt बनवावे 
  7. पाटीत भरून त्या साच्यात भरणे 
  8. पाटीत भरून त्याच्या सगळीकडे असे टाकावे 
  9. पुढच्या दिवशी तो धाच्या कडून ते कडक होण्यासाठी पानी मारावे. 

दक्षता : 

  1. कॉलमचा दहाच्या लावतणी सगळ्या बाजूने कवर होईल अशा प्रकारे टाकावे.

Diagram :

फोटो:

Costing:

Costing
अ.क्रमटेरियलमालाचे मापदरकिंमत
1वाळू14 l114
2सीमेंट7 l ( 10.5kg )7 / per kg73.5
3खडी28 l0.8323.24
4तार4 m14
5पाणी8 l7.761.6
6ऑइल100 ml10 / 200 ml5
181.34
मजुरी ( 25% )45.33
TOTAL181.34