प्रॅक्टिकलचे नाव :पाणी परीक्षण

उद्देश: विविध ठिकाणीच पाणी वापरतो म्हणून पाणी परीक्षण करणे.साहित्य : फिल्टर करणे गाळून घेणे. उकळून ,तुरटी, फिरणे , मेतिकलयार म्लोरीन ,ई.

कृती :आजार कश्या कश्या प्रकारे होतात.१) दुवित अन्२) दूवित पाणी३) हवे मार्फत४) अस्वच्छतापाण्याचे कॅलरीज१) पावसाचे. पाण्याचा ph.7 न्युद्रल (एडासिन)२)नदीचे अम्ला अल्क) धरण. 7 वर 7 खाली४) तलाव सॉफ्ट हार्ड५) डॉम. शहर गाव६))विहीर. फिल्टर तलावनिरीक्षण: दूषित पण्यामार्फत होणारे आजार पोटदुक्या जुलाब उलटी ई. सर्दी खोकला ताप स्वच्छनेते आजार पोटदुखी जुलाब.