उद्देश ;-

कमीत कमी जाडी किवा उंची मोजण्यासाठी व्हर्निअर कॅलिपअर वापरले जाते

टीप ;

– हि ब्रिटिश व मॅट्रिक पद्धती मध्ये असते

लिस्ट काउंट ;

– व्हर्निअर कॅलिपअर चा लिस्ट काउंट 0.02mm आहे

लास्ट काउंट ;-

ते त्या व्हर्निअर कॅलिपअर वर अवलंबून असते

Vernier Caliper: Parts, Principle, Formula, LC, Range, Resolution,  Applications [PDF]

उद्देश ;-

कमीत कमी जाडी किवा उंची मोजण्यासाठी व्हर्निअर कॅलिपअर वापरले जाते

टीप ;-

हि ब्रिटिश व मॅट्रिक पद्धती मध्ये असते

लिस्ट काउंट ;-

व्हर्निअर कॅलिपअर चा लिस्ट काउंट 0.02mm आहे

लास्ट काउंट ;-

ते त्या व्हर्निअर कॅलिपअर वर अवलंबून असते

Vernier Caliper: Parts, Principle, Formula, LC, Range, Resolution,  Applications [PDF]

SHARE