उद्देश;. झाडाचे सव्रक्षन करणे.

साहित्य:. औषधे, पंप,स्टिकर, जाळी, शेडनेट, काठी.

उपाययोजना; 1} बीज प्रक्रिया करणे 2} तन नियंत्रण करणे 3} तणनाशक व . कीटकनाशक फावरणे 4} बुरशनाशकांचा फवारा 5} स्टिकर . 6} एखाद्या गोड पदार्थाचा सापळा 7} जाळी लावणे.

काळजी;. •जाळी लावताना झाडाला v apalyala kahi इजा होणार नाही याची काळजी घेणे •औषधे फवारणी करताना सेफ्टी वापरणे