Category: Projects

Agri project – Polyhouse

प्रकल्प आवाहन  2022-2023 विभागाचे नाव : शेती आणि पशुपालन प्रकल्पाचे नाव : पोलीहाऊस प्रकल्प...

Read More

WORKSHOP PROJECT MAKING SHED

. सुदाम वरठा . * सेड तयार करणे * उद्देश :- सेड तयार करणे. साहित्य :- वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग रॉड ,...

Read More

FOOD LAB PROJECT MORINGA POWDER

. सुदाम वरठा. मोरींगा पावडर तयार करणे . साहित्य – मोरिंगाचे पाने कृती – १) सेवगाची पाने तोडायची....

Read More
Loading