. सुदाम वरठा

. * सेड तयार करणे *

उद्देश :- सेड तयार करणे.

साहित्य :- वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग रॉड , L’ एगल ,G.I पत्रे,हॅग्लोज , सेफ्टी हेल्मेट, हॅडग्राईडर , ह्याग्लोज

कृती :- १) आधी मापन करून घेतले .

२) L’ एगल आणि G.I पत्रा मापा नुसार कापून घेतले.

३) नंतर एक एक फुटचे खड्डे खोदून घेतले .

४) त्याच्या नंतर त्या खड्ड्या मध्ये पोल उभे केले आणि त्याच्या मध्ये मोरटार भरले आणि एक दिवसा साठी सुखण्या साठी ठेवून दिले .

५) कापलेले एगल वेल्डिंग करून घेतले.

६) त्याच्य नंतर पत्रे लावून घेतले आणि हुक लावले.

* कॉस्टिग *