Author: Prathamesh Kamble

food lab project;- dryer

आवळा कॅन्डी पदार्थ:- आवळा कॅन्डी दिंनाक :- 02/02/2023 टोटल वजन:- 5 kg dry वजन:- 860 gm 10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत. कोरड:- ओलावा:- टेमप्रेजर आतल टेमप्रेजर बाहेरच वेळ ऑनलाईन टेमप्रेजर आद्रता...

Read More

food lab

1.) वैयक्तिक स्वच्छता. • वैयक्तिक स्वच्छता म्हणजे काय? स्वतःची स्वच्छता म्हणजे वैयक्तिक स्वच्छता होय. • स्वतःची स्वच्छता का केली पाहिजे? आरोग्य तंदुरास निरोगी राहण्यासाठी रक्त नियंत्रित राहण्यासाठी आळस न येण्यासाठी व्यायाम केले...

Read More

electrical project-watar filtar

प्रकल्प अहवाल 2022-23 विद्यार्थ्याचे नाव:- प्रथमेश मेसाजी कांबळेसाथीदाराचे नाव:- लक्ष्मण मोरे...

Read More
  • 1
  • 2