Author: Akash Lonke

Food Lab project

आवळा कॅन्डी पदार्थ:- आवळा कॅन्डी दिंनाक :- 02/02/2023 टोटल वजन:- 5 kg dry वजन:- 860 gm 10:00...

Read More

Agri project – Polyhouse

प्रकल्प आवाहन  2022-2023 विभागाचे नाव : शेती आणि पशुपालन प्रकल्पाचे नाव : पोलीहाऊस प्रकल्प...

Read More