Author: Akash Lonke

Agriculture

प्रकटीकल नंबर = १ * सुखया चरायची प्रकिया करणे व सुखा घास तयार करणे . साहित्य = कुटी मशीन ‘...

Read More

Electrical deparment

Electrical  Safety  काम करताना कोणती काळजी घ्यावी ती माहीती पाहिली. उदा. रबरी बूट  रबरी  हातमोजे सुके लाकूड इ. वापर करावा. स्वतःची व इतरांची ही सुरक्षा कशी करावी हे .   *कृत्रिम श्वसन एखादया...

Read More

Workshop

मापन पद्धती साहित्य : मीटर टेप, varnier caliper, उपयोग : मेजरटेप चा उपयोग कोणत्याही वस्तूचे लांबी,...

Read More

Electrical Department

पर्यावरण आणि ऊर्जा  * Electrical  Safety  काम करताना कोणती काळजी घ्यावी ती माहीती...

Read More
  • 1
  • 2