प्रकल्प 

आवाहन

    2022 -2023 

विभागचे  नाव   ; वर्कशॉप

  प्रकल्पाचे नाव ; प्लंबिंग काम 

प्रकल्प करणाऱ्याचे नाव  ; आकाश गजानन लोणके 

पत्ता  ;  पाषाण पुणे “ जिल्हा . पुणे  तालुका . हवेली  pincode 411008

  मार्गदर्शक ;   LP जाधव सर 

प्रकल्प केलेले ठिकाण   ;   विज्ञान आश्रम  पाबळ गाव .

 प्रकल्प सुरू करण्याचे दिनांक   ;   10/11/2022

 प्रकल्प समाप्ती  दिनांक  ; 10/11/2022 

  मार्गदर्शक                       प्राचर्य                        संचालक