प्रोजेक्ट – मोटर रिवाइंडिंग

साधने – पक्कड हातोडी स्क्रू ड्रायव्हर वायर कटर चिनी पाना इत्यादी

साहित्य – वायर व्हाईट पेपर वेंग मशीन वायर गेज इत्यादी

कृती – सर्वप्रथम मोटरच्या डाटा म्हणजे एचपी स्पीड फेज याची माहिती घेतली त्यानंतर मोटर कॉलनी त्यातील वायर पाहणे जळाली असल्यास हेट खुलून बाजूला करणे हेड म्हणतील स्टार्टिंग कॉइल कटरने कापणे त्यानंतर व दुसऱ्या बाजूने काढणे व वायर मोजणे व मोटर मधील आतील फीच मोजणे मग कोणतीही एका स्लॅड मधील वायर उडून व त्यानंतर ज्या बाजूने वायर काढली त्यामध्ये पीच मोजणे व ती वायर कोठून कोठे गेली हे पाहणे व सर्व वायर असेच काढणे व किती वायर एका फीज मध्ये होता ते लिहिणे ते झाल्यानंतर मोटरला धुवून घेणे व त्यात त्या मापाच्या फ्लॅट मधील माप घेऊन वाईट पेपर कापणे व कागद थोडासा मूडवून मोटरच्या स्लॅडमध्ये टाकणे आता वायरच्या गेज मोजणे व पहिल्या मोटर निघालेल्या वायरचे स्टार्टींग कॉइल वर रनिंग कॉइल यांचे वेगळे वजन करणे वायर आता मोटर मध्ये भरायला सुरुवात करायची आहे पहिल्या असल्यास वायर मोजलेल्या तेवढ्याच वायर त्या फ्लॅटमध्ये टाकणे व तिच्या वायर किती नंबरचा पीच मध्ये तीच वायर फिरवणे टाकणे असं करता मोजून सर्व फ्लॅटमध्ये वायर टाकणे

म्हणजेच रिवाइंडिंग करणे ते झाल्यानंतर ते हिट मध्ये मोटर व पंप कीट करून बेरिंग बसवून आवडणे

मोटर रिवाइंडिंग करताना घ्यावयाची काळजी

मोटर रिवाइंडिंग करताना डाटा घेणे अति आवश्यक आहे

पाण्यावरची मोटर कधीही पाण्याने धुऊ नये

मोटर खोलल्यावर त्याचे नट बोल्ट नीट ठेवावेत

मोटरच्या डाटा

shwage submersible pump

kw/hp 0.75. Speed 2800rpm

discharg 1400iprn. Max solid size 20 mm

Volts 220v. 50hz. F. 440v

shwage submersible pump

kw/hp 0.75. Speed 2800rpm

discharg 1400iprn. Max solid size 20 mm

Volts 220v. 50hz. F. 440v

Venala Cochin 28

 1. 72. 2) 66. 3) 70. 4) 69. 5) 70 6) 71
 2. 73. 8) 67. 9) 66. 10) 73. 11) 67 12)
 3. 1-12. 1-10. 1-8. 1-6
 4. 22. 22. 22. 16
 5. कॉइल चे वजन
 6. स्टार्टिंग कॉलेज चे वचन २९६ ग्रॅम
 7. रनिंग कॉलेज चे वजन ४४२ ग्रॅम
 8. एकूण कॉइन चे वजन ९२०
 9. मोटर रिवाइंडिंग ला येणारा खर्च
 10. वस्तू नग. दर. किंमत
 11. 7 एम एम. 100 ग्रॅम. 40. 40
 12. चा पेपर
 13. वायर 100 ग्रॅम. 1200. 1200
 14. वार्निस 100 एम एल. 80. 80
 15. काॅटनटेप 1. 50. 50.
 16. सेफरेटरपेपर. 100ग्रॅम. 40. 40.
 17. 1410
 18. अनुभव माझ्या चांगल्या होता ते जे आम्ही वापर ते समजावून सांगत होते
 19. मोटररिवांईडिग चे ठिकाण पाबळ श्रीराम मोटर रिवाइंडिंग शिंदे यांच्या कडे गेलो 22-10-2023. ते 29-10-2023 असे आम्ही 8दिवस रिवाईंडिंग साठी गेलो