बुधवार 13/1/21

बांधकाम

  1. भिंत बांधली बॉन्ड चे प्रकार पहिले . सीमेंट मिक्स करणे

2.सिकलो. विटा रचने सिकलो.

10/1/21 रविवार वेल्डिंग

१. स्पॉट वेल्डिंग शिकलो.

२. वेल्डिंग चे प्रकार पाहिले.

३. स्ट्रेट वेल्डिंग क्रिटिकल अप डाऊन वेल्डिंग फ्लॅट वेल्डिंग वर्टीकल डाऊन वेल्डिंग होरिझोंन्टल वेल्डिंग ओवर हेड वेल्डिंग चे प्रकार पाहिले.

11/1/21 सोमवार

  1. सोलार पॅनल खोलले.
  2. पॉली हाऊस मध्ये वायर बसवली .
  3. जुनी वायर काढली .