20|01|2021

१) बायोगॅस कसा बनतो ते पाहिले व त्याचे प्रॅक्टिकल केले .
२) वायर जॉईन्ड चे प्रकार पाहिले .
३) अन्न पदार्थातील भेसळ ओळखणे.