आवळा कॅन्डी

पदार्थ:- आवळा कॅन्डी

दिंनाक :- 02/02/2023

टोटल वजन:- 5 kg

dry वजन:- 860 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
36°c28°c10:0022°c30%
40°c34°c11:0024°c25%
42°c36°c12:0027°c25%
45°c38°c01:0028°c20%
45°c37°c02:0029°c22%
42°c35°c03:0030°c19%
37°c33°c04:0030°c20%
32°c30°c05:0028°c25%

दिंनाक :- 03/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
37 °c28 °c10 :0020 °c30%
47 °c33 °c11 :0024 °c20 %
47°c35 °c12 :0027 °c25 %
50 °c37 °c01 :0027 °c25 %
47 °c37 °c02 :0030 °c27 %
45 °c35 °c03 :0031 °c25 %
39 °c33 °c04 :0029 °c25 %
38 °c30 °c05 :0027 °c20 %

बटाटा

पदार्थ:-बटाटा

दिंनाक :-08/02/2023

टोटल वजन:- 2 kg

dry वजन:- 560 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
37 °c28 °c10 :0020 °c30%
47 °c33 °c11 :0024 °c22%
47 °c35 °c12 :0027 °c25%
50 °c37 °c01 :0027 °c25%
47 °c37 °c02 :0030 °c25%
45 °c35 °c03 :0031 °c25%
30 °c33 °c04 :0029 °c25%
38 °c30 °c05 :0027 °c20%

कांदा

पदार्थ:-कांदा

दिंनाक :-09/02/2023

टोटल वजन:- 2.8 kg

dry वजन:-200 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
39 °c35°c10:0025°c30%
41 °c35°c11:0026°c25%
51 °c40°c12:0030°c20%
51 °c40°c01:0032°c15%
54 °c45°c02:0032°c15%
49 °c39°c03:0031°c15%
41°c35°c04:0031°c15%
38°c30°c05:0032°c20%

दिंनाक :-10/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
47°c35°c10:0024°c20%
52°c40°c11:0028°c15%
51°c43°c12:0030°c15%
52°c40°c01:0032°c15%
54°c40°c02:0034°c15%
50°c39°c03:0034°c15%
41°c35°c04:0033°c15%
37°c32°c05:0032°c15%

पालक

पदार्थ:-पालक

दिंनाक :-11/02/2023

टोटल वजन:- 6 kg

dry वजन:- 650gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
42°c34°c10:0022°c30%
46°c40°c11:0024°c30%
47°c40°c12:0024°c30%
48°c40°c01:0025°c20%
48°c38°c02:0026°c20%
45°c36°c03:0023°c15%
42°c33°c04:0022°c15%
40°c30°c05:0022°c15%

दिंनाक :-12/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
42°c34°c10:0023°c20%
45°c36°c11 :0024°c20%
46°c35°c12 :0026°c20%
50°c39°c01 :0028°c15%
52°c38°c02 :0022°c15%
50°c41°c03 :0026°c15%
44°c39°c04 :0023°c20%
42°c34°c05 :0022°c20%

आवळा सुपारी

पदार्थ:-आवळा सुपारी

दिंनाक :-14/02/2023

टोटल वजन:- 1 kg

dry वजन:-

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
41 °c30°c10 :0024°c20%
43 °c32°c11 :0024°c20%
43°c32°c12 :0025°c20%
45°c34°c01 :0025°c20%
48°c36°c02 :0025°c20%
45°c33°c03 :0027°c15%
42°c32°c04 :0024°c15%
42°c32°c05:0021°c15%

दिंनाक :-15/02/2023

टोटल वजन:- 4630 gm

dry वजन:- 2100 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
42°c31°c10:0025°c20%
45°c35°c11:0024°c20%
48°c38°c12:0026°c15%
50°c39°c01:0027°c15%
49°c38°c02:0029°c15%
47°c38°c03:0026°c15%
45°c36°c04:0025°c20%
41°c33°c05:0023°c20%

दिंनाक :-16/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
45°c33°c10:0022°c20%
45°c35°c11:0024°c20%
48°c38°c12:0026°c15%
49°c38°c01:0027°c15%
50°c39°c02:0028°c15%
52°c42°c03:0030°c15%
48°c38°c04:0026°c20%
45°c36°c05:0024°c20%

दिंनाक :-17/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
45°c38°c10:0024°c20%
46°c39°c11:0024°c20%
47°c37°c12:0026°c15%
51°c42°c01:0028°c15%
48°c38°c02:0027°c15%
48°c40°c03:0028°c20%
52°c38°c04:0029°c20%
48°c37°c05:0025°c20%

आवळा कॅन्डी

पदार्थ:-आवळा कॅन्डी

दिंनाक :-19/02/2023

टोटल वजन:-5124 gm

dry वजन:- 2200 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
42°c31°c10:0025°c20%
52°c36°c11:0029°c15%
60°c38°c12:0034°c15%
62°c42°c01:0033°c15%
58°c39°c02:0034°c15%
60°c37°c03:0033°c13%
45°c40°c04:0036°c13%
41°c30°c05:0031°c13%

दिंनाक :-20/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
45°c35°c10:0027°c25%
47°c37°c11:0026°c25%
55°c45°c12:0031°c25%
57°c48°c01:0033°c20%
60°c45°c02:0032°c20%
50°c48°c03:0030°c15%
55°c43°c04:0031°c15%
52°c41°c05:0031°c15%

दिंनाक :-21/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
48°c41°c10:0031°c15%
30°c42°c11:0031°c15%
63°c36°c12:0033°c15%
58°c39°c01:0030°c15%
60°c40°c02:0030°c14%
55°c38°c03:0034°c14%
49°c37°c04:0033°c13%
45°c33°c05:0029°c13%

कांदा

पदार्थ:-कांदा

दिंनाक :-22/02/2023

टोटल वजन:- 5 kg

dry वजन:- 700 gm

वाया गेलेला भाग :-11 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
48°c40°c10:0030°c20%
50°c42°c11:0031°c20%
63°c36°c12:0033°c20%
60°c40°c01:0035°c20%
49°c39°c02:0034°c20%
43°c33°c03:0029°c20%
40°c32°c04:0027°c19%
39°c29°c05:0026°c18%

दिंनाक :-23/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
45°c39°c10:0030°c17%
48°c38°c11:0031°c17%
50°c41°c12:0033°c16%
54°c41°c01:0035°c16%
58°c43°c02:0034°c16%
60°c45°c03:0029°c15%
45°c39°c04:0027°c15%
40°c35°c05:0026°c15%

कांदा

पदार्थ:-कांदा

दिंनाक :-24/02/2023

टोटल वजन:-5 kg

dry वजन:- 622 gm

वाया गेलेला भाग :- 600 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
33°c30°c10:0023°c15%
36°c48°c11:0028°c15%
36°c47°c12:0033°c15%
41°c50°c01:0034°c20%
39°c42°c02:0032°c20%
37°c45°c03:0036°c20%
33°c43°c04:0032°c15%
31°c43°c05:0029°c15%

दिंनाक :-25/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
45°c39°c10:0024°c27%
46°c38°c11:0023°c27%
49°c38°c12:0025°c27%
52°c39°c01:0026°c20%
50°c40°c02:0026°c20%
51°c41°c03:0038°c18%
48°c38°c04:0029°c18%
46°c30°c05:0030°c17%

कांदा

दिंनाक :-26/02/2023

टोटल वजन:-5 kg

dry वजन:- 720 gm

वाया गेलेला भाग :- 700 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
48°c40°c10:0030°c25%
49°c42°c11:0031°c25%
51°c36°c12:0033°c25%
53°c40°c01:0035°c18%
55°c39°c02:0034°c18%
50°c33°c03:0029°c19%
48°c32°c04:0027°c17%
45°c29°c05:0026°c17%

दिंनाक :-27/02/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
45°c39°c10:0030°c18%
48°c38°c11:0031°c18%
50°c41°c12:0033°c17%
54°c41°c01:0035°c17%
58°c43°c02:0034°c15%
60°c45°c03:0029°c15%
45°c39°c04:0027°c14%
40°c35°c05:0026°c14%

कांदा

पदार्थ:-कांदा

दिंनाक :-01/03/2023

टोटल वजन:-5 kg

dry वजन:- 700 gm

वाया गेलेला भाग :- 600 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
41°c30°c10:0031°c25%
41°c32°c11:0031°c25%
43°c35°c12:0032°c25%
45°c38°c01:0034°c21%
48°c39°c02:0031°c21%
45°c35°c03:0032°c19%
42°c33°c04:0029°c19%
40°c30°c05:0029°c18%

दिंनाक :-02/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
42°c34°c10:0029°c27%
42°c40°c11:0030°c27%
46°c40°c12:0031°c25%
47°c39°c01:0031°c23%
48°c38°c02:0033°c23%
45°c36°c03:0030°c21%
42°c31°c04:0029°c19%
40°c32°c05:0028°c18%

कांदा

पदार्थ:-कांदा

दिंनाक :-03/03/2023

टोटल वजन:- 6 kg

dry वजन:- 840 gm

वाया गेलेला भाग :- 11045 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
37°c29°c10:0029°c27%
47°c29°c11:0030°c27%
47°c30°c12:0031°c28%
50°c33°c01:0031°c25%
51°c34°c02:0032°c23%
40°c30°c03:0031°c22%
38°c31°c04:0030°c20%
30°c30°c05:0029°c18%

दिंनाक :-04/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
30°c28°c10:0030°c25%
31°c30°c11:0030°c25%
38°c31°c12:0032°c21%
39°c32°c01:0033°c21%
40°c33°c02:0031°c22%
45°c36°c03:0031°c19%
41°c30°c04:0030°c15%
39°c31°c05:0029°c15%

दिंनाक :-05/03/2023


टेमप्रेजर आतल
टेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
36°c28°c10:0022°c25%
40°c34°c11:0025°c25%
42°c36°c12:0028°c21%
45°c38°c01:0029°c21%
45°c37°c02:0031°c22%
42°c33°c03:0032°c22%
37°c33°c04:0030°c20%
32°c30°c05:0029°c19%

पुरण

पदार्थ:- पुरण

दिंनाक :-08/03/2023

टोटल वजन:- 3 kg

dry वजन:- 420 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
30°c30°c10:0030°c27%
31°c32°c11:0031°c27%
37°c33°c12:0032°c25%
38°c35°c01:0035°c25%
39°c33°c02:0031°c23%
40°c31°c03:0030°c23%
41°c30°c04:0029°c21%
38°c30°c05:0028°c21%

दिंनाक :- 09/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजरआद्रता
32°c30°c10:0030°c20%
33°c33°c11:0031°c20%
35°c35°c12:0031°c20%
40°c38°c01:0032°c20%
48°c39°c02:0035°c19%
45°c30°c03:0030°c18%
38°c31°c04:0029°c18%
30°c29°c05:0029°c18%

दिंनाक :- 10/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
33°c35°c10:0030°c18%
30°c33°c11:0030°c18%
40°c35°c12:0031°c16%
45°c39°c01:0033°c16%
46°c40°c02:0035°c16%
45°c45°c03:0031°c15%
43°c41°c04:0030°c15%
42°c42°c05:0029°c15%

मेथी

पदार्थ:-मेथी

दिंनाक :-09/03/2023

टोटल वजन:-2.667 gm

dry वजन:-

वाया गेलेला भाग :- 420 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
30°c31°c10:0030°c27%
36°c35°c11:0031°c27%
39°c37°c12:0032°c23%
45°c39°c01:0033°c23%
49°c40°c02:0031°c22%
50°c45°c03:0030°c21%
48°c43°c04:0031°c20%
40°c41°c05:0029°c19%

दिंनाक :-10/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
31°c30°c10:0030°c28%
35°c35°c11:0031°c28%
38°c36°c12:0031°c28%
40°c38°c01:0035°c27%
45°c40°c02:0033°c25%
49°c41°c03:0030°c23%
50°c38°c04:0031°c23%
49°c35°c05:0029°c22%

दिंनाक :-11/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
29°c30°c10:0030°c29%
35°c31°c11:0031°c24%
40°c°c38°c12:0032°c24%
45°c43°c01:0032°c25%
50°c48°c02:0033°c21%
55°c51°c03:0030°c21%
40°c41°c04:0031°c20%
42°c40°c05:0029°c19%

मेथी

पदार्थ:-मेथी

दिंनाक :-17/03/2023

टोटल वजन:-12 kg

dry वजन:- 1200gm

वाया गेलेला भाग :- 5.500 gm

10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
27°c27°c10:0027°c28%
27°c25°c11:0028°c25%
28°c26°c12:0026°c25%
29°c29°c01:0028°c26%
30°c30°c02:0025°c29%
29°c31°c03:0023°c22%
27°c28°c04:0022°c22%
26°c29°c05:0022°c22%

दिंनाक :-18/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
30°c29°c10:0026°c30%
32°c30°c11:0027°c35%
35°c32°c12:0028°c39%
38°c35°c01:0030°c58%
41°c37°c02:0032°c55%
42°c30°c03:0027°c50%
30°c29°c04:0026°c49%
29°c29°c05:0025°c45%

दिंनाक :-19/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
30°c25.9°c10:0025°c40%
31°c30.4°c11:0026°c45%
32°c31.7°c12:0028°c51%
35°c32.7°c01:0030°c59.3%
36°c33.4°c02:0031°c59.3%
31°c30.7°c03:0028°c55%
30°c33.2°c04:0026°c53%
29°c28.8°c05:0025°c51%

दिंनाक :-20/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
30°c25.5°c10:0020.3°c30%
32°c29.8°c11:0025°c32%
34°c31.1°c12:0028°c33%
36°c32°c01:0035.7°c36.7%
35°c32.6°c02:0036°c35.6%
33°c33.1°c03:0027°c33%
30°c33°c04:0023°c32%
28°c30.8°c05:0020°c31%

दिंनाक :-21/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
29°c25.3°c10:0019.3°c30%
28°c29.9°c11:0020°c35%
30°c28.3°c12:0030°c37%
35°c29.1°c01:0033.3°c38%
33°c29.2°c02:0033°c38%
30°c28.9°c03:0032°c37%
29°c28°c04:0020°c35%
28°c28°c05:0019°c30%

दिंनाक :-22/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
29°c26.1°c10:0020.3°c35%
28°c30.9°c11:0025°c28%
25°c32.4°c12:0030°c24%
30°c33.6°c01:0036.3°c32%
35°c31.3°c02:0036°c22%
30°c32.4°c03:0030°c21%
29°c31.7°c04:0025°c22%
28°c30.6°c05:0020°c23%

दिंनाक :-23/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
30°c30°c10:0026.8°c32%
31°c31°c11:0031.5°c28%
32°c33°c12:0032.9°c24%
35°c36°c01:0034°c21%
36°c37°c02:0034.7°c20%
30°c33°c03:0035.1°c19%
29°c30°c04:0034°c19%
28°c29°c05:0032.8°c22%

दिंनाक :-24/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
30°c30°c10:0027.5°c35%
33°c32°c11:0032.4°c30%
35°c33°c12:0033.9°c27%
36°c35°c01:0035°c24%
37°c37°c02:0036.8°c22%
35°c30°c03:0036.4°c21%
33°c33°c04:0033.9°c20%
32°c29°c05:0030.1°c25%

दिंनाक :-25/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
30°c30°c10:0032.2°c22%
33°c29°c11:0035.1°c18%
35°c33°c12:0038°c14%
37°c35°c01:0038.6°c14%
38°c38°c02:0039.2°c13%
35°c33°c03:0039.8°c12%
33°c30°c04:0036.4°c23%
30°c29°c05:0033.1°c34%

दिंनाक :-26/03/2023

टेमप्रेजर आतलटेमप्रेजर बाहेरचवेळऑनलाईन टेमप्रेजआद्रता
30°c30°c10:0032.1°c24%
33°c34°c11:0035.1°c21%
35°c35°c12:0038°c17%
37°c37°c01:0038.7°c16%
36°c38°c02:0039.3°c16%
33°c35°c03:0040°c15%
30°c32°c04:0037.4°c20%
29°c30°c05:0034.7°c25%

SHARE: