मेजर टेपचा उपयोग कोणत्याही वस्तूची लांबी = रुंदी मोजण्यासाठी केली जाते.

बेंच ग्राडिंग मशीन

हॅन्ड ग्राडिंग मशीन चा उपयोग कोणत्याही लोखंड कापण्यासाठी केला जातो आणि पेंट गंज काढण्यासाठी पण होतो आणि ग्राडिंग मशीन हि विजेवर चालणारी मशीन आहे.बेंच ग्राडिंग मशिनचा उपयोग वेग वेगळ्या वस्तुंना धार लावण्यासाठी केला जातो हि मशीन वर फिट केली जाते. बेंच ग्राडरच उपयोग कोणत्याही लोखंडी वस्तूला धार किंवा वरची फिनीशींग करण्यासाटी सुदधा होतो. जेव्हा आपण लोखंडाला धार लावतो तेव्हा आपल्या हातात हॅण्ड ग्लोज आणी डोळ्यांसाठी सुरक्षेसाठी सेप्टी गॉगल पाहिजेत आणि हातात वस्तू घट्ट पकडून ठेवली पाहिजे

हॅन्ड ड्रिल मशीन चा उपयोग आपण लाकडाला होल पाडण्यासाठी किंवा कोखंडाला पण होल पाडू शकतो. हॅन्ड ड्रिल मशीन हिला पावर ड्रिल मशीन असेल ह्या मशिनचा जास्तीत जास्त सुतार कामामद्ये केला जातो..

पत्रा बेडिंग मशीनपत्रा बेडिंग करण्यासाठी या मासिनीचा वापर केला जातो आपल्याला पत्रा बेंड करूनमेजर टेपचा उपयोग कोणत्याही वस्तूची लांबी = रुंदी मोजण्यासाठी केली जाते