सोलार ची माहिती दिली व त्याचे उपयोग सांगितले व कसे वापरायचे हे सांगितले.