स्कॅवेअर ट्युब (२५X२५)
फ्लर्ट पटटी (३. २४mm)
स्कॅवेअर ट्युब(२०X२०)
पात्र डब्बा (९. ५Х९. ५X४)
आयताकुटी पाईप (२५X५०)
मोजमापानुसार कटींग(अर्धा तास ) करणे

हॅन्ड ग्राइंडर( ४इची कटींग व्हॅली)
चोपसो(१४इची कटींग व्हॅली१)
शेअर कटींग
मेजरमेंट टेप
सुरक्षा साधने

कटींग झाले

फ्लर्ट पटटी
स्कॅवेअर ट्युब
आयताकुटी पाईप
डिलींग करणे (अर्धा तास )

डिलींग मशीन

डिलींग झाले

बर्डला होल्डर
स्कॅवेअ रट्युब
फ्लर्ट पटटी
आयताकुटी पाईप
बिजागरी
वेल्डिंग करणे(१तास)

co2वेल्डिंग
सुरक्षा साधने

वेल्डिंग पूर्ण झाले

सॅनिटायझर स्ट्रँड
ग्राइंडर करणे (अर्धा तास )

ग्राइंडर
पॉलिश व्हील

ग्राइंडिंग पूर्ण झाले

सॅनिटायझर स्ट्रँड
पावडर कोटींग करणे (अर्धा तास)

पावडर कोटींग वर्कशॉप

पावडर कोटींग पूर्ण झाले

असेम्ब्ली करणे व पॅकिंग करणे (पाव तास )

पॅकिंग टेप

असेम्ब्ली व पॅकिंग झाले

SANITIZER STAND

कॉस्टिंग

अ.नु .मटेरियलसाईझएकूण मालदरकिंमत
1.आयताकृती पाईप25*5028.5 cm , 0.58 kg34.8 rs
2.पत्रा डब्बा9.5*9.5*40.32 kg19.2 rs
3.स्प्रिंग20 rs
4.नट ,बोल्ट7.5 cm10 rs
5.नॉब स्क्रू10 rs
6.बिजागरी40 rs
7.फ़्लॅट पट्टी3.25 mm36 cm , 0.23 kg13.8 rs
8.स्क्वेअर ट्यूब25*25265 cm , 8069 ft121.66 rs
9.स्क्वेअर ट्यूब20*2093 cm, 3.05 ft36.66 rs
10.वेल्डिंग कॉस्ट100 rs
11.कट्टिन्ग व्हील25 rs
12.पॉलिशिंग25 rs
13..ग्राइंडिंग25 rs
14.मजुरी234.33 rs
15.वीज78.11 rs
16.घसारा39.05 rs
एकूण832.61 rs