उद्देश: ग्रॅव्हिटी मोजूनउद्देश :- बॅटरीची ग्रॅव्हेटी मोजून गेल्टे करण्यास शिकणे.

साहित्य :- 1] डिस्टिल वॉटर* साधने :-1] मस्टीमीटर २] ग्रॅव्हीटी मोटर. 3) डायठो मीटर*

कृती:-1] सर्व प्रथम बॅटरी निवडली.

2) बॅटरी Pistil water टाकण्याच्या बोकानी गॅव्हेटी मीटरने सेव्हेटी चेक.

3) उत्तम चांगली मध्यात कमी यांपैकी चांगली रिठीग भेटली.

बॅटरी मेटेणेन्स करण्याची तारीख1 किचन मधील बॅटरी -13/10/20232 ट्रॅक्टर मधील

बॅटरी -13/10/20233 वर्कशॉप मधील

बॅटरी -13/10/20234 शिलाई मशीन मधील

बॅटरी -13/10/2023रिडींग :-लाल :- Coy Battery.जांभळा Medium Batteryपिवळा :- Good Battongनिला :- Best Battery*

अनुभव :मी या मधुन असो शिकलो कि बॅट री मेटेनेस करायची व बॅटरी कशा मेटेगस ओळखायचा.