Dec 13, 2021 | Uncategorized

Dec 13, 2021 | Uncategorized

  • * ट्यापिंग येकाबोल्ट ला हॅण्ड ड्रिल मशीन ने होल पाडून त्या होल मध्ये
  • ट्यापिंग केलं की त्रेट तयार होतात. आपण नट बोल्ट तयार करून. ट्यापिंग threding करून नट बोल्ट तयार करून तो कोणती वस्तू जॉईन किंवा घट्ट पकडुन ठेवायचं काम करत.
  • * ट्यापिंग म्हणजे काय हे सरांनी शिकवलं तेव्हा कल मला माहित सुदा नव्हत. मी सोता ने ट्यापिंग केलं तेव्हा मला