बिजागरी व त्यांचा उपयोग

बिजागरी व त्यांचा उपयोग

  • दरवाजे व खिडक्यांना बसवण्यासाठी वेगवेगळ्या बिजागऱ्यांचा उपयोग केला जातो.

१) पार्लामेंट बिजागरी :- ही बिजागरी हॉस्पिटल मोठे दरवाजे सिनेमा गृह यासाठी वापरले जाते.२) टी बिजागरी ;- लांब आणि जड दरवाज्यांसाठी वापरतात.३) पट्टी बिजागरी :-फोल्ड दारवाज्यांसाठी वापरतात.४) पियानो बिजागरी:- मोठ मोठ्या वाड्यांना दरवाज्यांना वापरली जाते.*बिजागरी ही समांतर करण्यासाठि वापरतात.*स्क्रू चे प्रकार:- १)उंच माथा२)फ्लिप माथा३)चौरस माथा४)सपाट माथा

*हे वेग वेगळ्या size मध्ये वापरले जातात.Nov 30, 2021 | Uncategorized

  • दरवाजे व खिडक्यांना बसवण्यासाठी वेगवेगळ्या बिजागऱ्यांचा उपयोग केला जातो.

१) पार्लामेंट बिजागरी :- ही बिजागरी हॉस्पिटल मोठे दरवाजे सिनेमा गृह यासाठी वापरले जाते.

२) टी बिजागरी ;- लांब आणि जड दरवाज्यांसाठी वापरतात.

३) पट्टी बिजागरी :-फोल्ड दारवाज्यांसाठी वापरतात.

४) पियानो बिजागरी:- मोठ मोठ्या वाड्यांना दरवाज्यांना वापरली जाते.

*बिजागरी ही समांतर करण्यासाठि वापरतात.

*स्क्रू चे प्रकार:- १)उंच माथा

२)फ्लिप माथा

३)चौरस माथा

४)सपाट माथा

*हे वेग वेगळ्या size मध्ये वापरले जातात.