दिनांक: 2-4-2021 -. दिनांक. 5-4-2021

जीना बनवण्यांचे काम चालू होते . कटिंग ,ग्राइंडिंग ,वेल्डिंग