उद्देश्य – खड्डा बांधण्याची पद्धत शिकणे

महत्त्वाचे साहित्य – विटा दगडी रेती खड्डा खोदण्याचे साहित्य

प्रक्रिया – वापरलेले पाणी ज्या ठिकाणी जमा होते ते शोधा

एक मी एक मी एक मी मोजमाप एक खड्ड्यात करा. एक बाई तीन भाग नारका च्या आकाराचा दगडांनी मधला एक बाई तीन व भाग दगडांच्या आकाराच्या विटांनी भरा वरचा भाग लिंबाच्या आकाराच्या कांड्या युव

्विटा भरून घ्यावा

निष्कर्ष 25 सेमी 25 सेमी गाळा सारखा भिजवणे खड्ड्यात खड्डे च काळजी दोन ते तीन वर्षानंतर घ्यावी खड्ड्यात फक्त पाणी जावे याची काळजी घ्यावी खड्ड्यात जास्त केरकचरा जाऊ नये व भाताचे शीत जाऊ नये याची काळजी घ्यावी शोष खड्डा हा गरजेचं आहे की सिमेंटच्या टाकीत होतो प्लास्टिकच्या टाकीचा पण बनवू शकतो