• पटाशी :
  उपयोग :
  १. लाकडाचा भाग काढण्यासाठी व लाकडावर खच पाडण्यासाठी पटाशीचे वापर करतात .
 • वाकस : ( तासानी )
  उपयोग :
  १ . तासण्यासाठी व घासण्यासाठी .
  २. हे वाकस कामात लाकूड छेकायला किंवा तासण्यासाठी उपयोगी येते.
 • केकरे :
  उपयोग : हे केकरे लाकडाला होलं पाडण्यासाठी असते .
 • कानस :
  उपयोग : हि कानस सुतार कामातील धार लावायला उपयोगाला येते .
 • करवत :
  उपयोग : आपण कर्वतिचा वापर लाकूड कापण्यासाठी करतो . कर्वेतीचे दात व्ही या शेप मध्ये असतात .
  पार्वतीला त्रिकोपनि कानास याने धार लावतात .
 • गुण्या :
  उपयोग : हे सुतार कामातील हत्यारांनी वस्तू गुणण्याच काम करत .
 • कटावणी :
  उपयोग : याचा वापर खिळे मारण्यासाठी होतो.
 • बर्डी कानस :
  उपयोग ; हे कानस सुतार कामातील लाकूड रफ करण्यात मदत होते .
 • ह्यांड ड्रिल मशीन
  उपयोग : हे सुतार कामातील होल पाडण्यासाठी कमला येते .
 • लोखंडी रंधा : हे सुतार कामातील लाकडं रफ करण्याचे काम करते .
 • सी फ्लाम :
  उपयोग : हे सुतार सी फ्लाम आहे , जर एखादी वस्तू धरून किव्हा जॉईन्ड करून ठेवण्यासाठी उपयोगाला येते .