Dec 13, 2021 | Uncategorized

उपयोग – स्पॉट वेल्डिंग मशीन चा उपयोग आपण पातल लोखंडी वस्तूंना वेल्डिंग करण्यासाठी होतो स्पॉट वेल्डिंग मशीन ही अशी मशीन आहे जी पातळ वस्तू लोखंडी जॉईन करते

माहीती – स्पॉट वेल्डिंग मशीन सुद्धा एक वेल्डिंग मशीन सारखी आहे ही मशीन बनवण्याचे कारण म्हणजे पातळ लोखंडी वस्तूला वेल्डिंग करणे