१ गोठ्यातील नोंदणी अभ्यास करणे,

साहित्य, वेगवेगळी खाद्य होता मुरघास हरभरा काट गोळे औषध,

सुक्याचराची प्रक्रिया,

साहित्य, १ हरभरा दास २ पॅन्ट ३ गुड ४ युरिया ५ पाणी इत्यादी साहित्य

प्रथम सर्व साहित्य साधन घोडा केली,

२ हरभरा पॅन्ट बारीक करून घेतले,

3 गुड बारीक करून त्याला पंधरा मिनिटात विरघळून विरघळले,

४ सगळं एक बारीक केलेली चार प्लास्टिक कागदावर ओतले,

५ त्यावर त्यावर युरिया टाकून मिक्स करून घेतले,

गोष्टीग