डीझेल इंजिन

डीझेल इंजेनसमजू घेतला एंजिनचे तेल गीरीस ऑइल चेक करायला सिकलो

सादणे सिकलो डिजेल ईनजिन सपेयनर सेट सपाट किवा

मी ते चालू करुन बगीतले

वीज बिल

मी लाईट बिल आणला त्यानंतर मी युनिट चेक केल

१ किलो वेट १ युनि त्यानुसार आपण वीज बिल काडू सकतो

पावसाचे मोजमाप

आम्ही आधी बोटल कापून गेतली त्यानंतर ती बोटल बाहेर पावसात ठेवली त्यानंतर मी पट्टीने पाऊस

मोजून गेतला

मापन वायर

मयकॉमिटर वापरुन वायरचे आकार मोजून घेतल

कनेक्शन पक्कड वापरुन केबल सोलून उगडण्यासाठी ईनसुलेयन टोके

सरल करा स्पीडल चालवून मयकॉमिटर तपास

( चाफियर पद्धत ) कृत्रिम उद्देश : छलिम खासोच्छवासाची शिकण शेफियर आयरमक साहित्य : चटई. स्वयंसेवक प्रक्रिया : पीडिताला हात दुमडून त्याच्या दुसरा पहरा -पोटावर लावा समोरच्या करवतातील सरळ मा करा आणि हात एका कोहलीने बागुल आणि खाली चिज्ञात दाखवल्याप्रमाणे किंवा तळहातावर ठेवा. पीडिताच्या बागुला 2 टेकुवा कि त्याच्या असतील मध्ये अशा प्रकारे मांडमा तुमच्या गु आणि तुमची बोटे अंगठा पाली अशा प्रकारे ठेवा हात सरळ ठेवून हळू हळू पुढे जेणेकरून तुमच्या शरीराचा भार C बळ खालच्या बरगडीवर पडेल. आणि खाली आकृतीत दाय्पवल्याप्रमाणे पीडिताच्या पु हवा निघू शकेल त्यानंतर पीडितेच्या सर्व दाब काढून टाकून परत मा आकृतीमध्ये आणि अशा प्रकारे फुसातील पुन्हा हवा भरली दोन वेळान डे वाकून ही प्रक्रिया एका निनिटात 12 Teacher’s

मॅन्युअल स्ट्रीपर वापरुन सोलायचे शिका (आवश्यक) साहित्य:- केबल, कॉम्बि नाईक पीलर, मार्कर प्रक्रिया : चिन्हांकित गोडणी 2) सोलून घोंगडी कोठे करा पक्कड वापरुन सोळा चिन्ह 3) इन्सुलेटेड इन्सुलेशनचे 2) इन्सुलेटर इन्सुलेशनचे टोक स कुठे उघडायचे आहे हँड पीलरचे दात चिन्हावर सेट केबल कंडक्टरच्या बरोबरीने सेट हँड पीलरचे दात चिन्हावर सेट क दाबा आणि इन्सुलेशन कापण्यास इन्सुलेशन काढण्याचे पीलर वायर काढण्याचे कौशल्य मिळ नायरमधुन इन्शुलेटर काढण्याच आवश्यकतेनुसार एका टोकाला नवचिक तारांच्या तारांच्या बाबतीत या. जेणेकरून नका.

क:5 केबल इन्सुलेशन काढणे (स्वयंचलित मु उद्देश : स्वमचलित स्ट्रीपर इन्सुलेशन करो वापरून काढायचे केबल टो शिकणे आवश्यक साहित्य :- केबल्स स्वयंचलि

मार्कर प्रक्रिया :- इन्सुलेशन कोठे सोलायचे आहे 0 चिन्हांकित करा केबलचे टोक सरळ करा. 3 पिलरचा योग्य संच निवडा 16 पीलरचे दात हनुवटीच्या अगदी बागुस त स्वयंचलित पीलर करा दाब ओव्हर दाबल्याने फक्त काढल्या इन्सुलेटिंग केबलया शेवट्या भाग जाईल 5) केबलची कंडक्टर तपासा वामर कापलेल वेगवेगळ्या 5 साठी या300

736 मण पिन टॉप पिन आहे शिकत कलेक्ट CORTT उद्देश गोडामय मिमी स्टीम आवश्यक साहित्य : 0300 ● इलेक्ट्रीशियन रुमर चाकू पीनर (हात) क वायर प्लस स् 3 ड्रामकर 150 फक्त मिमी लांब टेस्ट ॲप कोर गोलाकार शेवट P.V. C पिन सॉकेटसह प्रक्रिया :- प्लग पिन टॉपये संपर्क 1 सॉकेटवरील फक्त पकड सोडवा अनकटर / चाकुच्या मदतीने केबलटे रमक लांबीपर्यंत सोलुन घ्या Q) रॉकपूर सॉकेटसाठी सोग्य, असलेल पक्कडाच्या मदतीने हे टोक (5 स्क्रू टर्मिनल्समध्ये प्यम्सद्वारे टोके फक्त क्लैम्प घाला व घट्ट तम क ● संपर्कच्या ठिकाणी फक्त टोकांची लांबीपर्यंत ठेवा

सॉकेटस उपकरणांचे सॉकेटची उद्देश आवश्यक साहित्य : केवल मूल पास चाचणी प्रक्रिया:-0 उपकरणाच्या सॉकेट्ये संपर्क काढून टाकत ● सॉकेटवरील ब्लॅकेट आहे सोडवा 6 केबलची टोके सुरीने लांबीपर्यंत 16. नाकातील योग्य प्रकारे सोलुन प्मा पक्कडाच्या तमार मदतीने पण्यांच करा हॉबीपुर किंवा फक्त योग्य हा 5 पुरातन वास्तदारे 15 गुहा बाहेर 4 संपर्क काढताना आणि फक्त बिंदुवर केबलचे टोक मोग्म धरुन ठेवा ते एका बदलुन संपर्क सोल्डर करा कव्हर गुळगुळीत गोला आणि व्याया त्याच्या जागी ठेवा चाचणी दिव्याशी एलएन आणि को तपासा @ विद्युत प्रवाह क्षमतेच्या वाहुन नेणाऱ्या वि उत्पादन उपकरणांच्या सँ प्रक्रिया निर्मात्यानुसार

प्रयोग प्रा 8 धररहित स्टोव्ह उद्देश :- धूरविरहित तुलना चुलीची आवश्यक चुली. साहित्य : धूरविरहित अन्न शिजवण्यासाठी शिजवण्यासाठी भांडी ग्रॅम तांदळाची पाकिट (दोन) लाकूड स्टॉप वॉच प्रक्रिया :- चुरविरहित चुली : आ चुलींची खालील बाबीवर लु आमची उदेश आहे ग्रॅम दोन्ही चुलीवर 250 वेळी शिगवणे म्हणजे घुरश रिक चुली दोन्ही • भांड्यामध्ये ग्रॅम भात माझ्यामध्ये समान प्रमाणात पाण दोन्ही स्टोव्हासाठी समान हणुन घ्या प्र आता दोन्ही चुलीमध्ये भाव रा आणि स्टॉप

बायोस उद्देश : वापरण्याची शिकणे मीन आवशक साहित्य :- ताने रोग पानी रोप प्रक्रिया:- सायोज्या माझ्या समतेनुसार मिराता हो टाकीमध्ये शेण आणि सुपान प्रक्रिया दिवाण आणि पावसाळ्यात नि दिवस चालू अनायक अपन कालावधी हैदरम्यान गैस उत्पादन सणाचा गेट वापरायचा असेल तेव्हाच पाहिजे ८. विद्यार्थ्याना ही प्रक्रिया द्वाच्यवन् दमा गणकडून साच्ताहिक व मासिक देध्य रामू सोपविणे मालाची शिफारस केलेली उच्च्या मालाची मेसला शेणाच्या गगणाचा योग प्र पर करा माती पेंग इत्यादीपासुन चादद्य साथ साफ

भरण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी आवश्यक साहित्य:- लेव्हल ट्यूब पाणी चुना द. प्रक्रिया:-0 लेव्हल ट्यूनमध्ये, पाणी काळजीपूर्वक भरा ट्यूबमध्ये हवेचा माची यात्रा करा. बबल राहणार नाही भरण्याचा म्हणगे मुळीचे दुसया एक पाण्यात टाकून टोकाला पाणी बाहेर काढणे. 12 लेव्हल एका टयूब घ्या योग्य आणि तिचे एक होक टोकाला आणि टोकाला ठेवा. विडो. पातळी योग्य तपासा. गवळ कोणतेही बांधकाम चालु का 3) तुमच्या ते भेट दया. आणि रिपेअरमन विटा साठी लेव्हल टयूबया ह कसा करा लेव्हल वापर ) कार्यशाळेत. विटाचे काम करताना परा. आढावा :- लेव्हल ट्यूब आणि स्टाप बिंदुच्या उंच घोल कोणत्याहि दोन बिंदुच श्चित करा. 7 तोफामधील

आर्मिंग करावे हे शिकणे (आवश्यक साहित्य पाप. केवललापैन आमिंग प्लेट कोळशा मायक्रोमीटर, नोटबुक आवश्यकता :- Q तथा किंवा जी. मी पृथ्वी पास, मी तांबे किंवा प्लेट गी. मी अर्थ वायर जी. 1 गट ‘बोल्ट आणि वॉशर 5) होय. । पाईप कास्ट लौह कहर कोळसा मीठ, तारेचे जाळे. प्रक्रिया :-0 गमिनीत खड्डा खणणे. त्या तांब्याचे ताट किंवा जी. डोळ्या प्लेट सरळ स्थितीत दाबा, नट बोल्ट आदि वायरच्या साहाय्याने अर्थ वायरला प्लेटशी सोडा. Q अर्थ वायर गट या धातुचे आहे. अभ बोल्ड आणि वॉशर त्यात धातुचे असावे मातीचा प्रतिका

बसविणे सौर दिवे निवडण्याची आणि पद्यत शिकणे (उद्देश : करण्याची आवश्यक साहित्य :- मल्टीमीटर, सोब 1552 मटेरियल, सोलर, पॅमेल, प्रक्रिया:- शिक्षण विद्यार्थ्याना सांच्या घरांच्या सौर ऊर्जेच्या गरणेचे मुल करण्यास आणि सौर प्रकाश व्यवस्था करण्यास सांगू शकतात प्रात्यक्षिक किट प्रयोग केले जाऊ शकतात सोलर लाइ गलेशण टप्पे खालील प्रमाणे आहेत. ● उपकरणासाठी आवश्यक ऊर्जेची गणन 5 योग्य सौर पॅनल निवडणे योग्य बॅटरीची निवड योग्य प्रकाशन साधन निवडणे, कनेक्शन आणि स्थापना कोल्टमीटर वापरून रिडिंग घेणे ढावा: नमुना गणना पालप्रिमा उलब्ध भार आणि त्यांच्या दैनंदिन उदाहरणे.

डप्पी पातळी उद्देश: ImP पावळी वापरण्यास श आवश्यक साहित्य:- डप्पी लेव्हल सि लेव्हल ट्रफ कंपास ‘टेप, बॉब, लाइम नोटबुक, मोटर -प्रक्रिया:-0 घड्‌याळाचे चिन्ह निवडा डप पातळी रोट फरा 2 ट्रामपॉडमधील डिव्हाइसचे निराकरण क 14) लेग समायोजन 16 लेव्हलिंग करी आणि मागील (बीएस 18 उपकरणाची 1601 निश्चित करा. सर्व मुलाये दूरदृष्टी वाचन घ्या दिशानिर्देश आणि गुदे कागदावर सर्व बिंदू प्लॉट करा. नो निरिक्षण:- मी लेव्हलला पछत शिक विद्यार्थ्यांना पुढील गोष्टी करण 1 चणादेश बांधण्यासाठी. 0 जागेची निवड करण्यासाठी टेकडी उताराचे करणे दळ दळवा

कर्मचारी, पातळी मंतर 14. Sm 16. Sm 13. Sm 14 M IS M ५ ल णी कम वायण 10. ३५० 0.380 0.840 10. 840 los 830 0.866 वरचे मापन 10. 536 16.540 0 975 0.980 6.980 0460 10.460 10. 116 0910 मध्यम वाचन 4.910 0.910 EXPERIMENT उत्तरेणा डम्पी 292 276 D. 273 स्टेराग पाटलीनुसार कोन क No. d d f आहे h

प्र :- 16 साधा टेबल सर्वेक्षण उद्देश प्लेन टेबल वापरुन वेगवेगळ जावश्रमक आमामासह नकाशा एका तमार निश्चित स्थानाया करा साहित्य प्लेन टेबल इक्वीपमेंट हयूअर, कूलर पेन्सिल, रॉ शंरंग पेपर लेव्हल टयूब, मीटर स्पिरिट लेव्हल इ. टख क्रया: Q समम् फिल्ड्ये परिणाम निश्चित प्लेस टेबल उपकरणे घुटे येतील बसव पाहण्यासाठी परिसरा विमान टेबल सेट करा. यम दनेताचा अंदाज लावा पन पत्रक. आणि सर्वेक्षण क्षेत्राच रानुसार योग्य स्केल निवडा बिंदू निवडा गेणेकरून सर्व वि करण्यायोग्य बिंदू तेथे निरीक्ष बिंदु पर टेबल स्थापित करा P समतल केल्यानंतर

दान उपदेश: राकेल, बत्ती आणि प्रेशर रोगी देवमाण करण्याची पद्धत गाणूण आवश्यक साहित्य :- कारटीक सोग, स्क्रवर हुअवारा डिगडेंट पावडर डस्टर इ ETOT गुना प्रक्रिया माङ करटोव्हवरील अन्यायें पूर्णपणे स्वच्छ करा Q) कोमेट साबणाच्या पाण्याने सोव्हची पृष्ठभाग स्वच्छ करा (a) आता हे सावण सोल्युशन ओल्या डस्टरच्या साह्याने चुलीवर स्वच्छ करा Q स्टोव्हचे दिवे प्रिम करा (कट करा आणि स्वच्छ करा जेणेकरून सर्व दिवे एकसारखे असतील असा आकार या 5) उन्हात सुकवा Q प्रेशर स्टोक आणि इलेक्ट्रीक स्टोव्ह। कसे वापरायचे ते शिका प्रोशर स्टोव्हची कार्य :-0 टाकी पंप बर्नर Teacher’s

पाण्याची सापेक्ष घनता उद्देश :- बदरीप्या पाण्याची (इलेक्ट्रोलाइट) व्यापेक्ष आवश्यक साहित्य मोजणे महानेन्सिमीटर डिस्टिल्ड वॉटर क्रिया: 0 मल्टीमीटरच्या मदतीने बॅटरीचे डीसी व्होल्टेज मोजा Q आवश्यक घनता तपासण्यासाठी बॅटरीच्या सेलमध्ये डेन्सिमीटर ब्रिगये नोजल घाला बल्ब हछू सोडा दाबा आणि नंतर ● सलमधून पुरेशा एमीटरमध्ये मुफ्त लाइट मिळवा इलेक्ट्री तरंगू शकते डोन्स Q) प्रिझमला सरळ स्थितीत ट्यूब घ्या. समीटर घेतलेले वाचन म्हणजे इलेकट्रालाइटचे घनता वायन सामग्रीच्या पृष्ठभागावर 6 चायणीनंतर इलेक्ट्रोलाइट नेहम सेलमध्ये घातला पाहिजे ज्याम तो येतो.

भिजवणारा उद्देश:- भिजपुर व्यश्छा बांधण्याची पद्मा आवश्यक क्रिया:- ए साहित्य: सष्टीच्या विश, दगडी विटा खोदण्याचे उपकरण खोदकाम इ वापरलेले पाणी शोधा ज्या ठिकाणी जमा मी मी मोजमाप एक ‘खड्डो’ करो’ भाग लिंबांच्या आकाराच भाग नारळाच्य मरा आकाराच्या मागू लिंबाच्या कि अटटीच्या विटांनी आकार 6) या भिजलेल्या खड्डयात वापरलेले पाणी काढून टाकावे विलोकन सारणी:-माती भिजवणारा म्हणणे सांडपाणी भेट जाते बाहुन गाते सांइया मे पाणी आजुबाजूच्या मातीत शोषक ‘गाळ खड्डयात मिसळते

कैपेसिटर मोटरची कार्यरत मंत्रणा एकप्रदेश: कपेसिटर मोर्खा कसे गोडापूचे करामधे आणि गुरु करायचे हे शिक आवश्यक साहित्य:- 0 विद्युतरोधक प्लास e कपोसटर स्टार्टिंग मोट कोणतीही अशी 0 वीज पुरवठा बंद क Q इलेक्ट्रीशियन पेचकस, ● मालिका चायणी बोर्ड. चायणी आघाडी समा क्रया :- 0 सिंगल फेज एसी मोटरसाठी वीज पुरवठयाची व्यवस्था कर मोटारचा टर्मिनल बॉक्स उघडू सर्किट डायग्रामवर आधारित मे कुनेकट करा. Q) वीज पुरवठा चालू करा आणि च्या फिरण्याच्या दिशेचे निरीक्षक वीज बंद करा पुरवठा O वायरला चालू O वीज वळणावर उल पुरवठा यालु, करा. मो फिरण्याचे निरीक्षण

स्प्लिट फेज मोटर उद्देश :- असेंबल फेज मोटर एकत्र करणे वेगळे करणे आवश्यक साहित्यः- 0 इलेक्ट्रिशियन प्रयत्न Q इलेक्ट्रिशियन स्क्रू ड्रा 3 स्पॅनर सेट प्रक्रियाः ना:-0 टर्मिनल बॉक्स खोलणे Q टर्मिनल मधुन वायर विलग काठा प्लेट काढा दोके व्यवस्थित पुन्हा 5 जोडा, 6 टोके पाण्याचे बोट कमी करा Q चित्रात दाखवल्या प्रमाणे टर्मिनल्स बाइडिंग लीडस कनेक्ट करा ४) मोटरला वीज पुरवठयाशी जोडा Q वीज पुरवठयाया स्वीय – चालु मोटर काम करू लागते शक्षण:- जेव्हा मोटर पुरवण्याशी जाते आणि जातो तेव्हा. ते

सौर फुकर उद्देश : अन्न शिजवण्यासाहि सौर वापरायचा क शिकणे कुकर कसा आवश्यक साहित्य: सोलर माणा कुकर थर्मामीटर शिजवण्यासाठि सोलर कुकरचे काचेचे खादयपद प्रक्रिया :- पाणि आरणाची योग्य व्यवस्था आणि थेट सूर्यप्रकाशात ठेवा 2) शिजवायचे अन्न सौर कुकरच आत त्यात काले काळ्या योग्य भांडयात ठेवा प्रमाणात पाणी भांडे बंद आ आणि करून डब्य कुकरच्या झाकणात त्याला बंद करा ठेवा (2) बॉक्समध्ये यमामीटर डेवा दर पंधरा मिनिटांनी धर्मामीटरचे तापमान नोंदवा. दर्जा चप, लुक परिणाम :- जेवणाचा दर्जा बदल तुमचे वीचारर