जीवामृत ला लागणारे साहित्य ड्रम काटी शेण गोमूत्र गूळ बेसण

२०० लिटर पाणी २ किलो शेण २ लिटर गोमूत्र १ किलो बेसन २ किलो गूळ