Author: Ganesh Salmtape

इलेक्ट्रिकल:- पावसाचे टेंपरेचर, दिनांक:-22/04/2021

आज दहा वाजता सनी सरांचे लेक्चर झाले. आज सनी सरांनी वॉटरप्रोपिंग या विषयावर लेक्चर घेतले. मग जाधव सरांनी पावसाचे टेंपरेचर कसे मोजायचे आणि कसे ओळखायचे ते सांगितले. नंतर सरांनी आम्हाला प्रश्न विचारले की पाऊस मिलिमीटरमध्ये मोजायला...

Read More

इलेक्ट्रिकल:- मल्टीमीटर , दिनांक :-21/04/2021

आज सकाळी एग्रीकल्चर चे लेक्चर झाल आज आमचं लेक्चर पौद्ध प्रवर्धन एव पौधशाला या विषयावर झाले. मंगाम इलेक्ट्रिक मध्ये आलो मग का दुसऱ्यांनी AC करंट आणिDC करंट काय असते ते सांगितले. मंग आम्हाला मल्टीमीटर कसे वापरायचे ते शिकवले. मग...

Read More

इलेक्ट्रिक :-प्लेट आर्थिग,दिनांक:-20/4/2021

आज जाधव सरांनी पाईप आर्थिग आणि प्लेट आर्थिग ह्या विषयी माहीती सांगितली . मग सरांनी आम्हाला आर्थिग करण्यासाठी कोळसा ,माती ,मीठ ,आर्थीग प्लेट ,आर्थीग पाऊडर ,वीट आणि पाणी हे साहित्य सरांनी आणायला लावले . आम्ही साहित्य आणले ,मग...

Read More

Electrical =वीज वाहक ,विजेचे बिल . दिनांक =18/04/2021

आज आम्हच विशाल सरानी वीज वाहक आणि विजेचे बिल हे दोन टॉपिक आज सरांनी घेतले . वीज वाहक :-वीज मिठाच्या पाण्यातून लवकर वाहते आणि साध्या पाण्यात हळूहळू वाहते ते आम्ही शिकलो . मग आम्ही विजेचे बिल कसे कडायचे ते शिकलो . सरानी आम्हाला...

Read More

Food lab :-तील की चिक्की ,23/01/2021

उद्देश :- तील की चिक्की बनानेका | साहित्य :-तील,गुड ,तेल . साधने :-गॅस,वजन काटा ,कडाई ,चिक्की का ट्रे ,उलथाणा ,प्लेट ,चाकू ,रोलर कटर ,पक्कड . विधी :-पहिले हमे 250 gm तील लेना हे |फिर हमे 250 gm गुड लेना हे |उस गुड के हमे तुकडे...

Read More