Author: Laxmi Noniya

शेती व पशुपालन

वनस्पती ऊती संवर्धन म्हणजे रोपटयातील अथवा झाडातील काही महत्वपूर्ण पेशी टिकवण्यासाठी अथवा त्या वाढविणयासाठी विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केलाम्हणतातल्यासाठी लागणारी साहित्य:कात्रीसुरीपेट्री डीशपरीक्षाणलीमीडियाUV लाईटझाडाची महत्वपूर्ण...

Read More

अभियांत्रिकी

1 . रंगकाम उद्दश : रंगकाम साहित्य : ब्रश, बकेट, रंग, पणी, पॉलीश, पेपर, ठीनर व ज्याच्यावर रंग काम...

Read More