Author: Ramchandra Kuwar

fool lab

१. पाव पाव बनवण्यासाठी आम्ही पहिले पुढील प्रमाणे साहित्य घेतले. प्रमाण 1. मैदा 10kg 2.साखर११०gm . 3.मीठ210gm . 4.ब्रेड इम्प्रुअर 20gm 5. यीस्ट110gm 6. तेल 150gm हे साहित्य वजन करून घेतले . उद्या चाळून घेतला व त्यामध्ये ब्रेड...

Read More

शेती विभाग

1. माती परीक्षण यासाठी मी टॉवर जवळची माती परीक्षण केली. 1.माती घेताना मी झिगझाक पद्धतीने घेतली ....

Read More